Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan het gestalde voertuig, in welke vorm dan ook, tengevolge van ondermeer schade aan de gebouwen door storm, brand of enig ander calamiteit, alsmede voor diefstal, inbraak, vermissing of enige andere gebeurtenis. De huurder verklaart zich akkoord dat het stallen van het voertuig geschiedt voor eigen risico. De huurder dient zelf zijn voertuig voor de stallingperiode te verzekeren. De stallinghouder zal geen onbevoegden bij het gestalde voertuig toelaten.

Contract duur

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Datum van ingang is de dag dat het voertuig voor de 1e keer wordt gestald. Het opzeggen van de stalling dient minimaal 1 maand van te voren te geschieden. Zonder tegenbericht wordt de stalling verlengd met 1 jaar.

Betaling

Betaling geschiedt middels automatische incasso Een eventuele verhoging van het stallingsgeld zal door de stallinghouder minimaal drie maanden voor de aanvang van de nieuwe contractsperiode worden medegedeeld.

Ophalen/Brengen

Het tussentijds ophalen en brengen van spullen dient zoveel mogelijk te worden beperkt, en kan alleen na telefonische afspraak. Bij het ophalen of brengen van het voertuig dient de huurder minimaal 48 uur van tevoren telefonisch een afspraak te maken.

Veiligheid

Het is niet toegestaan gasflessen, ook niet in ledige vorm, of andere gevaarlijke zaken in het gestalde voertuig achter te laten. Werkzaamheden aan het gestalde voertuig zijn niet toegestaan. Indien u een Camper/Boot komt stallen, zorg er dan voor dat er niet meer benzine/gas/diesel inzit dan nodig is voor het ophalen van uw voertuig.

Huurachterstand

Bij huurachterstand is het niet mogelijk het gestalde object op te halen.

Voorwaarden

Deze voorwaarden mogen elk jaar door de stallinghouder worden aangepast en dienen derhalve elk jaar door de huurder te worden doorgelezen, en nagekomen.